Vad är BIM och 3D?

BIM står för Building Information Model. BIM är fortfarande ett ungt arbetssätt inom byggbranschen men den börjar etablera sig mer och mer. Syftet med BIM är helt enkelt att producera ett byggandverk utan att behöva använda papper utan via en modell (3D modell). Där kan man plocka allt som behövs inför bygget utifrån modellen istället.

Man kan ta fram korrekt mängdlista exempelvis och koppla modellen till tidsplan för att enkelt följa produktionen och produktionsplaneringen.

En 3D modell är inte enbart för estiskt syfte och för en realistisk känsla av huset i verkligheten, utan 3D modell är väldigt användbar.

Man kan ha modellen som underlag för eventuella renoveringar då kan vi hjälpa visuellt med val av material gällande allt som ingår i huset, trappan, väggar, kök, golv etc.

Denna tjänst hjälper enormt, begränsar valmöjligheter och förenklar beslutandet av val av material.

Ett till användningsområde av 3D modellen är även att mäta och få fram exakta mått ur modellen då den är skalenlig. Detta hjälper vid t.ex målning av väggar för exakt mängd liter färg eller byte av golv för exakt antal kvm (Mängdlista)

Hos oss på Bimbyrån AB kan du som kund koppla samtliga tjänster som vi erbjuder till 3D modell vilket vi rekommenderar mest.

Vi är här för att hjälpa privatpersoner och byggföretag att använda sig av BIM konceptet!

Vi är här för att hjälpa privatpersoner och byggföretag att använda sig av BIM konceptet!

Genom kreativa idéer, innovation och ren bestämning