Mättjänst och 3D modellering

I detta projekt hjälpte vi kunden med att mäta huset med hjälp av en lasermätare samt leverera en planlösning med exakta mått. Vi har även hjälpt kunden med att rita ut huset i 3D.